Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Metaxas – Hitler: Griechisch-deutsche Beziehungen während der Metaxas-Diktatur 1936-1941 Velliadis Hannibal 2006

Η μελέτη εξετάζει την πορεία των ελληνο-γερμανικών σχέσεων κατά την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας. Τον συγγραφέα απασχολεί κυρίως το ερώτημα αν το καθεστώς είχε τη δυνατότητα, μέσω μιας διαφορετικής εξωτερικής πολιτικής, να αποφύγει τον...