Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
The Children of the Greek Civil War. Saved of Kidnapped? Vervenioti Tasoula Acta Universitatis Carolinae - Studia Territorialia 2010

Το άρθρο επικεντρώνει στις μαζικές μετακινήσεις παιδιών και από τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Αναλύεται η προπαγανδιστική εκστρατεία και των δύο αντιπάλων προκειμένου να παρουσιάσουν τις μετακινήσεις των...

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΚΚΕ, ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ