Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα, 1944-1949 Witner Lawrence S. 2006

Η μελέτη αναλύει την πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Ελλάδας από την απελευθέρωση της τελευταίας από τις δυνάμεις Κατοχής του Άξονα έως τη λήξη του εμφυλίου πολέμου πέντε χρόνια αργότερα. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι, κατά τη διάρκεια της εν λόγω...

ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ, LINCOLN MACVEAGH, ΕΛΛΗΝΟ-ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ