Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Ludność grecko-macedońska w Polsce Wojecki Mieczysław Czasopismo geograficzne 1975

Στο άρθρο που δημοσιεύθηκε στο γεωγραφικό περιοδικό Wiadomości Geograficzne περιγράφεται η εξέλιξη της γεωγραφικής κατανομής του ελληνικού και σλαβομακεδονικού πληθυσμού στην Πολωνία και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους δείκτες της γεννητικότητας,...

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ, ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
Osadnictwo ludności greckiej na Ziemi Lubuskiej Wojecki Mieczysław Studia Zachodnie 2000

Στο άρθρο περιγράφεται η διαμόρφωση μιας νέας κοινωνίας στην περιοχή Τerra Lubus (πολωνική ονομασία Ziemia Lubuska, γερμανική ονομασία Land Lebus, τμήμα των ανακτηθέντων από τη Γερμανία εδαφών από το πολωνικό κράτος μετά το Β’ ΠΠ) μετά την...

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Emigranci greccy w Krajach Demokracji Ludowej Wojecki Mieczysław Przeglad Geograficzny 1977

Στην εργασία που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό, γεωγραφικό περιοδικό Przegląd Geograficzny, παρουσιάζεται η δημογραφική δομή των Ελλήνων και Σλαβομακεδόνων προσφύγων που εγκαταστάθηκαν μετά τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα στις σοσιαλιστικές χώρες...

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΣΜΟΣ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ludność grecka w Polsce Ludowej Wojecki Mieczysław Przeglad Geograficzny 1975

Στο άρθρο που δημοσιεύθηκε από το επιστημονικό, γεωγραφικό περιοδικό Przegląd Georgaficzny, περιγράφεται η διαδικασία διαμόρφωσης της ελληνικής και σλαβομακεδονικής κοινότητας στην Πολωνία και παρουσιάζεται η πολιτιστική και κοινωνική εξέλιξη των...

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
Szkolnictwo Uchodźców Politycznych z Grecji w Polsce po roku 1950 Wojecki Mieczysław Rocznik Lubuski 2004

Στο άρθρο παρουσιάζεται η ανάπτυξη και η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Πολωνία για τα παιδιά των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων τη χρονική περίοδο 1950-1975. Περιγράφεται επίσης η οργάνωση των κέντρων παραμονής και φροντίδας για παιδιά...

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ