Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Rozwój stosunków Bułgarii z Grecją i Turcją po II wojnie światowej, 1944-1975 Znamierowska-Rakk Elżbieta 1979

Βιβλίο - ανάλυση των μεταπολεμικών σχέσεων της Βουλγαρίας με την Ελλάδα και την Τουρκία, από το 1944-1975. Στο βιβλίο παρουσιάζεται η ιστορία των ελληνοτουρκικών και των ελληνοβουλγαρικών διπλωματικών σχέσεων, οι θέσεις των τριών χωρών για το...