Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 Proud Servant: The Memoirs of a Career Ambassador Briggs Ellis ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΑ, ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
2 The Blast of War, 1939-45 Mcmillan Harold ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ, Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΜΑΚΜΙΛΛΑΝ
3 When Greek Meet Greek: On the War in Greece, 1943-1945 Leeper Reginald ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ, Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
4 Διπλωματικό τρίπτυχο Ξανθόπουλος-Παλαμάς Χρήστος ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ, ΒΑΛΚΑΝΙΑ, ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974, ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
5 Αναμνήσεις μιας ζωής Ποταμιάνος Χαράλαμπος ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ, Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΜΟΝΑΡΧΙΑ, ΠΑΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ
6 Αναμνήσεις ενός πρέσβεως Μελάς Μιχαήλ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ, Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΝΑΤΟ, ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
7 Το χρονικόν της ζωής μου (1889-1979) Πεσμαζόγλου Γεώργιος ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
8 Λογοδοσία μιας ζωής Τσάτσος Κωνσταντίνος ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ, Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΡΕ, ΚΑΤΟΧΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ, ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
CSV