Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 A magyarországi görögök legújabb kori története Dzindzisz Jorgosz Kőbányai Önkormányzat ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
2 "Πολύχρονος να ζεις μεγάλε Στάλιν". Η εκπαίδευση των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στα ανατολικά κράτη (1950-1964) Μποντίλα Μαρία Μεταίχμιο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
3 Byłem Grekiem…: wspomnienia wychowawcy dzieci greckich i macedońskich: Police 1953-1963 = ĒmounEllēnas ... Brzeziński Włodzimierz Wydawnictwo PonaD ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ, ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
4 Uchodźcy polityczni z Grecji w Polsce 1948-1975 Wojecki Mieczysław Karkonoskie Tow. Nauk. w Jeleniej Górze ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
5 Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Αλβανία Βούρη Σοφία, Καψάλης Γεώργιος Δ. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
6 Τα σχολικά εγχειρίδια της ελληνικής μειονότητας της Βορείου Ηπείρου την εποχή του Εμβέρ Χότζα Κωφός Ευάγγελος Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης - Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
7 Τα μεταπολεμικά αναγνωστικά της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας. Γλωσσική και ιδεολογική προσέγγιση. Πασχάλης Αθανάσιος Σπ. Gutenberg ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
8 И ние сме деца на мајката земја Мартинова-Буцкова Фана Здружење на децата-бегалци од Егејскиот дел на Македонија ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΜΠΕΛΑ ΤΣΡΚΒΑ, ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
CSV