Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 Az újkori Görögország története Politisz Jánisz Gondolat ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ, ΕΑΜ, ΕΛΑΣ
2 От Глезоса до Никифоридиса Десятилетняя борьба греческой молодежи за Свободу, за Демократию, за Мир, вселяющая в нас веру в победу. n.a. Новая Греция ΔΣΕ, ΕΛΑΣ
3 Piros szegfűk és cédrusok Caruha Vangelió Kossuth Kiadó ΕΛΑΣ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4 Grecja walczy 1944-1948 Brończyk J. Spółdzielnia Wydawnicza "Wiedza" ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ, ΔΣΕ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΛΑΣ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
5 ELAS znaczyłowolność Traczykowski Janusz Κrajowa Agencja Wydawnicza ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΚΑΤΟΧΗ, ΕΛΑΣ
6 Коммунистическая партия Греции в борьбе за национальное и социальное освобождение греческого народа (1940-1945) Манчха П.И. ВПШ и АОН при ЦК КПСС ΕΑΜ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΛΑΣ, ΕΣΣΔ, ΚΚΕ
7 România-Grecia, Relații istorice. Documente din arhiva Legației române din Atena 1941-1947. Penelea Filliti Georgeta Ed. Demiurg ΕΛΑΣ
8 Kollaboration oder Widerstand. Die Zusammenarbeit mit den Deutschen in den besetzten Ländern während des Zweiten Weltkrieges und deren schreckliche Folgen Brockdorff Werner ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ, ΕΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΛΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ, ΧΕΡΜΑΝ ΝΩΥΜΠΑΧΕΡ
9 Die guten Glaubens waren. Geschichte der SS-Polizei-Division (4. SS-Polizei-Panzer-Grenadier-Division), Vol. 2 Husemann Friedrich 4Η ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΣ ΕΣ, ΒΛΑΣΤΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ, ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ, ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ
10 Banden in Südgriechenland. Die andere Seite des Krieges Hoffmann Hans 117η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΥΝΗΓΩΝ, ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, ΚΑΡΛ ΦΟΝ ΛΕ ΣΟΥΙΡ
11 Ο ΕΛΑΣ και η εξουσία. Το αντάρτικο - στρατός για "τώρα" και για "μετά" Φαράκος Γργόρης ΕΛΑΣ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΞΟΥΣΙΑ, ΚΑΤΟΧΗ, ΣΤΡΑΤΟΣ
12 Демократическая Армия Греции Бассис Х, Биниарис А ΔΣΕ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΛΑΣ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
13 O ελληνικός εμφύλιος πόλεμος στον πολωνικό Τύπο στο χρονικό διάστημα 1944-1949 Górski Sebastian Chronicon ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΙΤΑ, ΕΛΑΣ, Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ, ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ, ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ
CSV