Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 Eksperiment Buljkes: grčka utopija u Jugoslaviji 1945-1949 Ristović Milan Platoneum ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ, ΚΚΓ, ΜΠΟΥΛΚΕΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
2 Dug povratak kući : deca izbeglice iz Grčke u Jugoslaviji 1948-1960 Ristović Milan Udruženje za društvenu istoriju ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΚΚΓ, ΚΚΕ, ΜΠΟΥΛΚΕΣ, ΟΗΕ, ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ
3 Nationalism and Communism in Macedonia Kofos Evangelos ΙΜΧΑ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΚΚΒ, ΚΚΓ, ΚΚΕ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
4 Аспекти на Македонското Прашање Колишевски Лазар Наша Књига ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ, ΚΚΓ, ΛΑΖΑΡ ΚΟΛΙΣΕΦΣΚΙ, ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ
5 О народној револуцији у Грчкој Вукмановић-Темпо Светозар Култура ΔΣΕ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΚΚΓ, ΚΚΕ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ
6 Аспекти на Македонското Прашање Колишевски Лазар Култура ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ, ΚΚΓ, ΛΑΖΑΡ ΚΟΛΙΣΕΦΣΚΙ, ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ
7 Народноослободителниот Фронт и другите организации на Македонците од Егејска Македонија (1945-1949) Кирјазовски Ристо Култура ΚΚΓ, ΚΚΕ, ΝΟΦ
8 Македонците во Егејска Македоноја (1945-1946) Мамуровски Ташко Институт за Национална Историја (ИНИ) ΚΚΓ, ΜΙΧΑΪΛΟ ΚΕΡΑΜΙΤΖΙΕΦ, ΝΑΟΥΜ ΠΕΓΙΟΦ, ΝΟΦ
CSV