Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 Hellász sziklái között Davičo Oskar Szikra ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ
2 "Segítséget a görög népnek" Országos Bizottsága : kiállítás : 1948. nov. 11-25. Budapest "Segítséget a görög népnek" Országos Bizottság ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ
3 Α görög nép szabadságharca Országos Szakszervezeti Tanács Országos Szakszervezeti Tanács ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ
CSV