Παράταιροι Εταίροι. Ελληνική δικτατορία, κομμουνιστικά καθεστώτα και Βαλκάνια, 1967-1974

Author(s): 
Abstract: 

Το βιβλίο πραγματεύεται τις σχέσεις της ελληνικής χούντας των συνταγματαρχών, την περίοδο 1967-1974, με τις γειτονικές κομμουνιστικές χώρες. Χρησιμοποιώντας πλήθος αρχειακών μαρτυριών, προσεγγίζει ζητήματα διακρατικών σχέσεων, αλλά και οικονομικής συνεργασίας.

Publisher: 
Πόλις
City: 
Αθήνα
Own: 
ΗΣ
Year: 
2009