Ο Ελληνισμός της Αλβανίας

Author(s): 
Abstract: 

Πρόκειται για συλλογική μελέτη, η οποία προσπαθεί να διερευνήσει τις πραγματικότητες της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου Μεγάλο μέρος της μελέτης αφιερώνεται στον ίδιο τον Ψυχρό Πόλεμο. Διερευνώνται ζητήματα, όπως η ιστορική γεωγραφία και η δημογραφία της μειονότητας, η πολιτική της παρουσία, η σχέση της με την οικονομία της Αλβανίας, καθώς και τα ζητήματα ανθρωπίνων και εκπαιδευτικών δικαιωμάτων.

Publisher: 
Ι. Σιδέρης - Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΕΛΙΑΜΕΠ
City: 
Αθήνα
Ed: 
Υ
Own: 
ΗΣ
Year: 
1995