Σελίδες από το απόρρητο ημερολόγιο

Author(s): 
Abstract: 

Πρόκειται για το ημερολόγιο του Βούλγαρου ηγέτη μετά το τέλος του Β΄ ΠΠ. Σ' αυτό αποτυπώνεται ανάγλυφα η στάση και οι επιδιώξεις της Βουλγαρίας έναντι του Μακεδονικού Ζητήματος, υπό τις πιέσεις του Τίτο και το δεσποτισμό του Στάλιν, αλλά και έναντι της Ελλάδας και του εγχώριου κομμουνιστικού κινήματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές για τη στάση της Μόσχας απέναντι στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο.

Publisher: 
Καστανιώτης
City: 
Αθήνα
Ed: 
Υ
Own: 
ΕΚ
Year: 
1999