Η αιχμαλωσία μου στην Αλβανία του Χότζα (1947-1956).

Author(s): 
Abstract: 

Μελέτη-μαρτυρία στρατιώτη του εθνικού στρατού της Ελλάδας, ο οποίος κατά τη διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου πολέμου συνελήφθη αιχμάλωτος από το Δημοκρατικό Στρατό της Ελλάδας. Μετήχθη στην Αλβανία και παρέμεινε αιχμάλωτος οκτώ χρόνια σε διάφορα στρατόπεδα συγκέντρωσης έως το 1956, οπότε και επέστρεψε στην Ελλάδα.

Publisher: 
Σ.Ι. Ζαχαρόπουλος
City: 
Αθήνα
Χώρα: 
Own: 
ΗΣ
Year: 
2003