Η αγγλοαμερικανική πολιτική και το ελληνικό πρόβλημα: 1945-1949

Author(s): 
Abstract: 

Πρόκειται για την πρώτη ουσιαστικά επιστημονική μελέτη για τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, η οποία μελετά και τις βαλκανικές διαστάσεις του θέματος, ιδιαίτερα την αλβανική διάσταση, θέμα προσφιλές και οικείο στο συγγραφέα. Οι ελληνικές διεκδικήσεις στην περίοδο μετά το Β΄ ΠΠ αποτελούν κεντρικό θέμα στο βιβλίο, όπως και η αμερικανική εμπλοκή μετά το δόγμα Τρούμαν.

Publisher: 
Παρατηρητής
City: 
Θεσσαλονίκη
Χώρα: 
Own: 
ΗΣ
Year: 
1986