Εμφύλιος πόλεμος. Έγγραφα από τα γιουγκοσλαβικά και βουλγαρικά αρχεία

Author(s): 
Abstract: 

Πρόκειται για τη δημοσίευση εγγράφων από τα αρχεία της Γιουγκοσλαβίας και της Βουλγαρίας σχετικά με τον ελληνικό Εμφύλιο. Συγκεκριμένα, οι επιμελητές του έργου επιχειρούν, μέσα από την παρουσίαση επιλεγμένων εγγράφων που καλύπτουν την περίοδο 1944-1949, να καταδείξουν τη στάση που τήρησαν οι δύο σλαβικές χώρες έναντι των αντιμαχόμενων πλευρών του ελληνικού Εμφυλίου. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται 48 γιουγκοσλαβικά έγγραφα, ενώ στο δεύτερο 70 βουλγαρικά. Επίσης, υπάρχει παράρτημα, στο οποίο παρατίθενται οχτώ επιλεγμένα ρωσικά έγγραφα.

Publisher: 
Παρατηρητής
City: 
Θεσσαλονίκη
Χώρα: 
Own: 
ΕΚ
Year: 
1999