Στα μονοπάτια της κόλασης. Οι σαδιστικοί τρόποι διώξεως των οργάνων της Σιγκουρίμι (πρώην μυστική ασφάλεια της Αλβανίας)

Author(s): 
Abstract: 

Πρόκειται για βιωματική μαρτυρία Έλληνα μειονοτικού στην Αλβανία, όπου περιγράφονται οι συνθήκες κράτησής στις αλβανικές φυλακές, καθώς και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούσε η αλβανική μυστική υπηρεσία της κομμουνιστικής περιόδου, Σιγκουρίμι. Παρατίθεται και κατάλογος Ελλήνων μειονοτικών, οι οποίοι εκδιωχθεί κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.

Publisher: 
Νέα Θέσις
City: 
Αθήνα
Own: 
ΗΣ
Year: 
2000