Οι ελληνοαλβανικές σχέσεις

Author(s): 
Abstract: 

Το μεγαλύτερο μέρος της μελέτης ασχολείται με τις σχέσεις Ελλάδας και Αλβανίας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου με χρήση βιβλιογραφίας. Θίγονται ζητήματα, όπως οι διακρατικές σχέσεις, τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, καθώς και το ζήτημα των Τσάμηδων.

Publisher: 
Γόρδιος
City: 
Αθήνα
Own: 
ΗΣ
Year: 
2007