Οι μουσουλμάνοι Τσάμηδες της Ηπείρου (1923-2000)

Author(s): 
Abstract: 

Πρόκειται για μελέτη, η οποία ασχολείται με την εθνοτική ομάδα των μουσουλμάνων Τσάμηδων, η οποία κατοικούσε στα βορειοδυτικά της Ελλάδας. Εκτός της συγκρότησής της μετά την ελληνοτουρκική ανταλλαγή και τη σύγχρονη διάσταση του ζητήματος των Τσάμηδων, η μελέτη ασχολείται και με τον "κύκλο του αίματος" κατά τη διάρκεια του Β' ΠΠ, καθώς και με τις επιπτώσεις στη μεταγενέστερη μεταπολεμική περίοδο και την απομάκρυνσή τους από την ελληνική επικράτεια. Περιγράφεται η θέση τους τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια στην Αλβανία, καθώς και οι κρατικές πολιτικές Ελλάδας και Αλβανίας απέναντί τους κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Publisher: 
ΙΜΧΑ
City: 
Θεσσαλονίκη
Own: 
ΗΣ
Year: 
2004