Το γκρέμισμα της τυραννίας. Η επίδραση του Εμβέρ Χότζα ατην πολιτικο-οικονομική εξέλιξη της Αλβανίας (1944-1989). Τόμοι Α-Β

Author(s): 
Abstract: 

Πρόκειται γα μελέτη Έλληνα μειονοτικού στην Αλβανία, ο οποίος διέφυγε στην Ελλάδα το 1973. Χρησιμοποιώντας κυρίως αλβανικές έμμεσες πηγές προσπαθεί να σκιαγραφήσει την περίοδο της "σοσιαλιστικής" διακυβέρνησης στην Αλβανία κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Publisher: 
Ευκλείδης
City: 
Αθήνα
Own: 
ΗΣ
Year: 
1994