Σαράντα έξι χρόνια στα κάτεργα της δικτατορίας του Εμβέρ Χότζα (1945-1991)

Author(s): 
Abstract: 

Μία ακόμα βιωματική μαρτυρία Έλληνα μειονοτικού στην Αλβανία, ο οποίος έπειτα από την αντιστασιακή του δράση κατά τη διάρκεια του Β' ΠΠ, καταδικάστηκε στη φυλακή κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου από το καθεστώς Χότζα.

Publisher: 
Π. Κούλης ΑΒΕΕ
City: 
Αθήνα
Own: 
ΗΣ
Year: 
1997