Τα μεταπολεμικά αναγνωστικά της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας. Γλωσσική και ιδεολογική προσέγγιση.

Author(s): 
Abstract: 

Πρόκειται για την έκδοση της επεξεργασμένης μορφής της διδακτορικής διατριβής του συγγραφέα, σχετικά με την εκπαίδευση της ελληνικής μειονότητας την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Γίνεται γλωσσική ανάλυση των κειμένων σε σχέση με τις λέξεις που χρησιμοποιούνται ή αγνοούνται στα κείμενα των αναγνωστικών βιβλίων. Επίσης, αναλύεται και η ιδεολογία αυτών που κομίζουν και ζητήματα κοινωνικής ευαισθησίας, όπως η χειραφέτηση της γυναίκας, η εθνικιστική ιδεολογία κ.ο.κ.

Publisher: 
Gutenberg
City: 
Αθήνα
Own: 
ΗΣ
Year: 
1998