Η ελληνική μειονότητα της Αλβανίας

Author(s): 
Abstract: 

Πρόκειται για θεματική παρουσίαση και μελέτη προβλημάτων της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας με πολλές αναφορές στον Ψυχρό Πόλεμο. Ως προϊόν συλλογικής εργασίας, μελετά το θεσμικό καθεστώς της μειονότητας, την εκπαίδευση, τα ζητήματα εθνικής και θρησκευτικής ταυτότητας. Στηρίζεται σε ποικίλο αρχειακό υλικό, αλλά και σε γνωστή βιβλιογραφία.

Publisher: 
Κριτική - ΚΕΜΟ
City: 
Αθήνα
Ed: 
Υ
Χώρα: 
Own: 
ΗΣ
Year: 
2003