Στα σύνορα των κόσμων. Η Ελλάδα και ο Ψυχρός Πόλεμος, 1952-1967

Author(s): 
Abstract: 

Πρόκειται για μελέτη, η οποία συνολικά θέτει το θέμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, από την είσοδο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ έως τη δικτατορία των συνταγματαρχών. Κυρίαρχη θέση κατέχει η βαλκανική πολιτική, είτε εκφραζόμενη με διακρατικές σχέσεις είτε με περιφερειακές πρωτοβουλίες και βαλκανικά σύμφωνα.

Publisher: 
Πατάκης
City: 
Αθήνα
Own: 
ΗΣ
Year: 
2008