Ο αγγλοαμερικανικός κίνδυνος για την Αλβανία. Απομνημονεύματα.

Author(s): 
Abstract: 

Ο αλβανός κομμουνιστής ηγέτης παρουσιάζει τη συνεργασία του με τους Άγγλους και τους Αμερικανούς κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου αλλά και μετέπειτα. Αναφέρεται στις σχέσεις κατά τη διάρκεια του πρώιμου Ψυχρού Πολέμου και στα προβλήματα, τα οποία υπήρξαν, σύμφωνα με τη θεώρησή του, στην προσπάθεια δημιουργίας νέου αλβανικού κράτους.

Publisher: 
Αλλαγή
City: 
Αθήνα
Own: 
ΗΣ
Year: 
1982