Τα κομμουνιστικά Βαλκάνια. Εισαγωγή στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική στην Αλβανία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία και Ρουμανία την περίοδο 1945-1989

Author(s): 
Abstract: 

Πρόκειται για μία περιεκτική παρουσίαση των πολιτικών , εσωτερικών και εξωτερικών, στα βαλκανικά κράτη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Ζητήματα, όπως η κατάληψη της εξουσίας, η οικονομική πολιτική, οι μειονότητες, αλλά και οι κομματικές εκκαθαρίσεις και η θρησκεία αποτελούν αντικείμενο της μελέτης. Στο επίπεδο των διακρατικών σχέσεων μελετώνται και οι σχέσεις της Ελλάδας με τα γειτονικά της κράτη, όπως και θέματα με ελληνικό ενδιαφέρον π.χ. Μακεδονικό Ζήτημα.

Publisher: 
Βάνιας
City: 
Θεσσαλονίκη
Own: 
ΗΣ
Year: 
2003