Морето в международните отношения и външната политика на България 1944 - 1949 г.

Short Title: 
Η θάλασσα στις διακρατικές σχέσεις και την εξωτερική πολιτική της Βουλγαρίας 1944-1949
Author(s): 
Abstract: 

Η συγγραφέας εξετάζει τη συνέχιση της προσπάθειας της Βουλγαρίας για έξοδο στο Αιγαίο την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, όταν η χώρα είχε υπαχθεί στη σοβιετική σφαίρα επιρροής.

Publisher: 
Морски свят
City: 
Βάρνα
Producer: 
Κράστεβα Μαριάννα
Own: 
ΑΧ
Year: 
2008