Τουρκία: αναζήτηση ασφάλειας - αμερικανο-βρετανικά συμφέροντα

Short Title: 
Παπαζήσης
Author(s): 
Abstract: 

Η μελέτη αναλύει το διπλωματικό σκηνικό το οποίο περιέβαλε την ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Το βιβλίο εξηγεί πώς τα αμερικανικά και βρετανικά συμφέροντα ασφάλειας στην ανατολική Μεσόγειο εξελίσσονταν, άλλες φορές παράλληλα και άλλες φορές ανταγωνιστικά, στην περίοδο 1945-1952 μέσα στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου και έναντι της διπλωματικής πίεσης της Άγκυρας για μία αμερικανική στρατιωτική δέσμευση.

City: 
Αθήνα
Own: 
ΑΚ
Year: 
1999