Πολιτικά άρθρα

Short Title: 
Γαλαξίας
Author(s): 
Abstract: 

Το βιβλίο αποτελεί συλλογή των κυριότερων άρθρων που συνέγραψε ο ιδρυτής και επί σειρά ετών εκδότης της εφημερίδας Η Καθημερινή, Γεώργιος Βλάχος. Τα άρθρα αποτυπώνουν τις απόψεις του Βλάχου για μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που απασχόλησαν την ελληνική πολιτική ζωή από τον Μεσοπόλεμο έως τα πρώτα χρόνια μετά τον Β' ΠΠ.

City: 
Αθήνα
Own: 
ΑΚ
Year: 
1961