Η Ελλάδα στην Ευρώπη: η πορεία προς την ένωση και η πολιτική του Καραμανλή

Short Title: 
Χρήστος Γιοβάνης ΑΕΒΕ
Author(s): 
Abstract: 

Το βιβλίο αναλύει τις σχέσεις της Ελλάδας με την ΕΟΚ από την υπογραφή της συμφωνίας Σύνδεσης του 1959 έως την προσχώρηση της Ελλάδας στην ΕΟΚ το 1979. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται η πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης μετά το τέλος του Β΄ ΠΠ, η σύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ στα τέλη της δεκαετίας του 1950, οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της χώρας στην ΕΟΚ, καθώς και οι συνέπειες από τη συμμετοχή της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές κοινότητες.

City: 
Αθήνα
Χώρα: 
Own: 
ΜΚ
Year: 
1985