Κωνσταντίνος Καραμανλής: Αρχείο, γεγονότα και κείμενα

Short Title: 
Εκδοτική Αθηνών
Author(s): 
Abstract: 

Πρόκειται για τη 12τομη έκδοση του προσωπικού αρχείου του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Η έκδοση καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από τη δεκαετία του 1930, όταν ο Καραμανλής εισήλθε στην πολιτική, έως το 1995, όταν έληξε η δεύτερη θητεία του ως προέδρου της Δημοκρατίας.

City: 
Αθήνα
Ed: 
Υ
Χώρα: 
Own: 
ΜΚ