Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον εικοστό αιώνα

Short Title: 
Ίδρυμα "Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής"
Author(s): 
Abstract: 

Πρόκειται για την τρίτομη έκδοση των πρακτικών του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου που διοργάνωσε το Ίδρυμα "Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής" το 2007. Οι συγγραφείς αναλύουν και παρουσιάζουν πτυχές από την δράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή από την ένταξή του στην πολιτική, τη δεκαετία του 1930, έως την δεύτερη θητεία του ως προέδρου της Δημοκρατίας.

City: 
Αθήνα
Ed: 
Υ
Own: 
ΜΚ
Year: 
2008