Από τον Εμφύλιο στον Ψυχρό Πόλεμο: η Ελλάδα και ο συμμαχικός παράγοντας (1949-52)

Short Title: 
Προσκήνιο
Author(s): 
Abstract: 

Το βιβλίο μελετά τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα από το τέλος του εμφυλίου πολέμου έως την άνοδο του Αλέξανδρου Παπάγου στην εξουσία, το 1952. Ο συγγραφέας μελετά την άνοδο και την πτώση του Κέντρου, τον κατακερματισμό της Δεξιάς, την εμφάνιση του Ελληνικού Συναγερμού, τον ρόλο του Στρατού και των Ανακτόρων, καθώς και τις προσπάθειες ανασυγκρότησης της οικονομίας. Επίσης, το βιβλίο αυτό αναλύει την εξωτερική πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων της περιόδου. Ανάμεσα στα άλλα εξετάζονται η ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, η συμμετοχή της στον πόλεμο της Κορέας και οι σχέσεις των Αθηνών με τις Μεγάλες Δυνάμεις και τις βαλκανικές χώρες.

City: 
Αθήνα
Χώρα: 
Own: 
ΜΚ
Year: 
1999