Ασύμμετροι Εταίροι: οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα στον Ψυχρό Πόλεμο, 1953-1961

Short Title: 
Πατάκης
Author(s): 
Abstract: 

Το βιβλίο μελετά τις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ από το 1953 έως το 1961. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται η θέση της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, η στρατιωτική ενίσχυση της χώρας, η συμφωνία για την εγκατάσταση των συμμαχικών βάσεων, ο ρόλος των ΗΠΑ στο κυπριακό ζήτημα, το φαινόμενο του αντιαμερικανισμού, καθώς και ο βαθμός επέμβασης των Αμερικανών στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας.

City: 
Αθήνα
Χώρα: 
Own: 
ΜΚ
Year: 
2002