Η Ελλάδα στο μεταίχμιο ενός νέου κόσμου: Ψυχρός Πόλεμος - Δόγμα Truman - σχέδιο Marshall (μέσα από διπλωματικά και ιστορικά έγγραφα, 1943-1951)

Short Title: 
Καστανιώτης
Author(s): 
Abstract: 

Το τρίτομο αυτό έργο περιλαμβάνει έγγραφα του υπουργείου των Εξωτερικών σχετικά με την αμερικανική βοήθεια που δόθηκε στην Ελλάδα μετά το τέλος του Β΄ ΠΠ μέσω του δόγματος Τρούμαν και του σχεδίου Μάρσαλ.

City: 
Αθήνα
Ed: 
Υ
Χώρα: 
Own: 
ΜΚ