Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας με την πένα του γελοιογράφου: ο Φωκίων Δημητριάδης σατιρίζει τον Ευάγγελο Αβέρωφ, υπουργό των Εξωτερικών, 1956-1963

Short Title: 
Ίδρυμα Ευάγγελου Αβέρωφ-Τοσίτσα
Author(s): 
Abstract: 

Πρόκειται για τη δημοσίευση 222 γελοιογραφιών του Φωκίωνα Δημητριάδη από την περίοδο 1956-1963, οι οποίες σατιρίζουν τη δραστηριότητα του Ευάγγελου Αβέρωφ-Τοσίτσα στο υπουργείο των Εξωτερικών. Οι γελοιογραφίες –που δημοσιεύθηκαν στις εφημερίδες Το Βήμα, Τα Νέα και Μακεδονία– συνοδεύονται από εκτενές κείμενο, στο οποίο αφενός παρουσιάζεται ένας βασικός σκελετός των γεγονότων με αφορμή τα οποία αυτές εκπονήθηκαν, ενώ αφετέρου επεξηγείται και σχολιάζεται το περιεχόμενό τους. Προτάσσεται άρθρο του επιμελητή με τίτλο «Ο Ευάγγελος Αβέρωφ-Τοσίτσας και η ελληνική εξωτερική πολιτική».

City: 
Αθήνα
Ed: 
Υ
Χώρα: 
Own: 
ΜΚ
Year: 
2000