Ιστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997

Short Title: 
Γενικό Επιτελείο Στρατού, Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού
Abstract: 

Το βιβλίο αποτελεί μια γενική περιγραφή θεμάτων που αφορούν στη συγκρότηση, στη σύνθεση, στη λειτουργία, στην εκπαίδευση, στην ενδυμασία, στον οπλισμό, στην κοινωνική προσφορά και στη δράση του Ελληνικού Στρατού από την έναρξη της Επανάστασης του 1821 έως το 1997.

City: 
Αθήνα
Ed: 
Υ
Χώρα: 
Own: 
ΑΚ
Year: 
1998