Μακεδονία και Θράκη, 1941-1944: Κατοχή - Αντίσταση - Απελευθέρωση / Macedonia and Thrace, 1941-1944: Occupation - Resistance - Liberation

Short Title: 
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου
Abstract: 

Το βιβλίο περιλαμβάνει τις εισηγήσεις των ομιλητών κατά τη διάρκεια του επιστημονικού συνεδρίου που διοργάνωσε το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου από τις 9 έως τις 11 Δεκεμβρίου 1994 με θέμα την Κατοχή, την Αντίσταση και την απελευθέρωση της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι μελέτες αναδεικνύουν διάφορες πτυχές της περιόδου 1941-1944, καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσμα ιστορικού προβληματισμού.

City: 
Θεσσαλονίκη
Own: 
ΑΚ
Year: 
1998