Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950: ένα έθνος σε κρίση

Short Title: 
Θεμέλιο
Abstract: 

Ο συλλογικός τόμος περιλαμβάνει μελέτες που αναφέρονται σε διάφορες πτυχές της ελληνικής Ιστορίας από τις αρχές της δεκαετίας του 1940 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1950. Ειδικότερα, αναλύονται αφενός η Κατοχή, η Αντίσταση και ο ρόλος των Βρετανών από το 1941 έως το 1944, και αφετέρου η απελευθέρωση, τα Δεκεμβριανά του 1944, ο εμφύλιος πόλεμος (1946-1949) και η εμπλοκή των ΗΠΑ στα ελληνικά ζητήματα από τα μέσα της δεκαετίας του 1940 έως τις αρχές της επόμενης δεκαετίας.

City: 
Αθήνα
Ed: 
Υ
Χώρα: 
Own: 
ΑΚ
Year: 
1984