Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Σύγχρονος Ελληνισμός από το 1941 έως το τέλος του 20ού αιώνα, τ. ΙΣΤ'

Short Title: 
Εκδοτική Αθηνών
Abstract: 

Ο τόμος περιλαμβάνει μελέτες που καλύπτουν διάφορες πτυχές της ιστορικής διαδρομής του Ελληνισμού, εντός και εκτός συνόρων του ελληνικού κράτους, από το 1941 έως το τέλος του 20ού αιώνα. Αντικείμενο ενδιαφέροντος αποτελούν: η περίοδος της Κατοχής και της Αντίστασης εναντίον των δυνάμεων του Άξονα (1941-1944), η πολιτική των εξόριστων ελληνικών κυβερνήσεων και ο πολεμικός αγώνας στο εξωτερικό κατά την ίδια χρονική περίοδο, η απελευθέρωση και η διολίσθηση προς την εμφύλια σύγκρουση (1944-1946), ο εμφύλιος πόλεμος (1946-1949), οι πρώτες μετεμφυλιακές δεκαετίες (1949-1967), η δικτατορία των Συνταγματαρχών (1967-1974), η πρώτη εικοσιπενταετία της Μεταπολίτευσης, το Κυπριακό ζήτημα, οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου, της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου, της Τενέδου κα της διασποράς, καθώς και ο πνευματικός βίος στην Ελλάδα.

City: 
Αθήνα
Χώρα: 
Own: 
ΑΚ
Year: 
2000