Ο Γεώργιος Καρτάλης και η δύσκολη δημοκρατία: σαράντα χρόνια από το θάνατό του

Short Title: 
Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας
Abstract: 

Συλλογικός τόμος ο οποίος περιλαμβάνει μελέτες σχετικά με διάφορες πτυχές της πολιτικής διαδρομής του Γεώργιου Καρτάλη, οι οποίες παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο δύο συνεδρίων που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και στο Βόλο τον Φεβρουάριο και τον Νοέμβριο του 1997 αντίστοιχα. Οι συγγραφείς αναλύουν την προσωπικότητα και τις δραστηριότητες του Γεώργιου Καρτάλη, τις οποίες εντάσσουν στο ευρύτερο πλαίσιο των πολιτικών εξελίξεων που σφράγισαν την Ελλάδα της εποχής του.

City: 
Αθήνα
Ed: 
Υ
Own: 
ΑΚ
Year: 
1998