Ελλάδα και ανατολικές χώρες, 1950-1967: Οικονομικές σχέσεις και πολιτική

Short Title: 
Οδυσσέας
Author(s): 
Abstract: 

Η μελέτη εξετάζει τις οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με τις χώρες του ανατολικού συνασπισμού (ευρωπαϊκές και εξωευρωπαϊκές) από το 1950 έως την εκδήλωση του στρατιωτικού πραξικοπήματος τον Απρίλιο του 1967. Η προσοχή του συγγραφέα εστιάζεται πρωτίστως στην πολιτική πλευρά αυτών των σχέσεων, με σκοπό τη διερεύνηση αφενός της επίδραση πολιτικών παραγόντων στη διαμόρφωση των οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας με τις ανατολικές χώρες, και αφετέρου στο ρόλο που διαδραμάτισαν οι εν λόγω σχέσεις στην εσωτερική πολιτική ζωή της χώρας, με έμφαση στη στάση της ελληνικής Αριστεράς.

City: 
Αθήνα
Χώρα: 
Own: 
ΑΚ
Year: 
1991