Οι Άγγλοι Εργατικοί και ο εμφύλιος πόλεμος. Ο ιμπεριαλισμός της "μη επέμβασης"

Short Title: 
Φιλίστωρ
Author(s): 
Abstract: 

Το βιβλίο προσφέρει μια διαφωτιστική θεώρηση της εξωτερικής πολιτικής της Μ. Βρετανίας απέναντι στην Ελλάδα στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1940 και της στάσης που ακολούθησε το ΚΚΕ την ίδια περίοδο. Βασιζόμενος σε ένα πλούσιο και ποικίλο αρχειακό υλικό, το οποίο χρησιμοποιεί με κριτικό τρόπο, ο συγγραφέας εξετάζει το αντικείμενό του με ενάργεια τοποθετώντας το στο πλαίσιο της αναδυόμενης αντιπαλότητας Δύσης-Ανατολής. Καταδεικνύει τις πολυσήμαντες διεθνείς διαστάσεις του ελληνικού εμφυλίου πολέμου και το ρόλο που έπαιξε η αγγλική Εργατική κυβέρνηση στο ζήτημα της πόλωσης του πολιτικού κόσμου στην Ελλάδα. Το βιβλίο αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά στο πεδίο της διπλωματικής και πολιτικής ιστορίας των απαρχών του Ψυχρού Πολέμου.

City: 
Αθήνα
Own: 
ΕΠ
Year: 
1997