Η Ελλάδα στο μεταίχμιο ενός νέου κόσμου: Ψυχρός Πόλεμος - Δόγμα Truman - σχέδιο Marshall (Μέσα από διπλωματικά και ιστορικά έγγραφα, 1943-1951)

Short Title: 
Καστανιώτης
Author(s): 
Abstract: 

Συλλογή εγγράφων από τη Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών. Αναφέρεται στην έναρξη του Ψυχρού Πολέμου και στη σύλληψη και εφαρμογή του Δόγματος Τρούμαν και του Σχεδίου Μάρσαλ. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η περίοδος 1943-1951. Στον πρώτο τόμο δίνεται το γενικότερο πλαίσιο της υπό εξέτασης περιόδου, ενώ στους άλλους δύο παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα.

City: 
Αθήνα
Χώρα: 
Own: 
ΒΚ
Year: 
2002