Το διεθνές διπλωματικό παρασκήνιο και η αποχώρηση των Βουλγάρων από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη

Το διεθνές διπλωματικό παρασκήνιο και η αποχώρηση των Βουλγάρων από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη

Λέξεις: 
Abstract: 

Η μελέτη αναλύει τις διπλωματικές διεργασίες που οδήγησαν το 1944 στην αποχώρηση των βουλγαρικών στρατευμάτων Κατοχής από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ο συγγραφέας παρουσιάζει τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις που επέβαλαν στη Σόφια την εκκένωση όλων των εδαφών που ανήκαν πριν από την έκρηξη του Β’ ΠΠ στο ελληνικό κράτος, το οποίο αποκαταστάθηκε έτσι στα προπολεμικά του σύνορα.

Pages: 
235-272
Author(s): 
City: 
Θεσσαλονίκη
Book Title: 

Η βουλγαρική Κατοχή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, 1941-1944

Publisher: 
Παρατηρητής
Year: 
2002
Ed: 
Υ
Own: 
ΑΚ