Η ευρωπαϊκή επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμανλή,1957-1961

Abstract: 

Το άρθρο αναλύει τη στρατηγική του Κωνσταντίνου Καραμανλή προκειμένου να επιτύχει την ενσωμάτωση της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Η συγγραφέας εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η ελληνική κυβέρνηση απέρριψε την επιλογή της ΕΖΕΣ, παρουσιάζει τη στάση των υπολοίπων πολιτικών δυνάμεων έναντι της Συμφωνίας Σύνδεσης και αναλύει τις συνέπειες που είχε η συμφωνία τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ΕΟΚ.

Pages: 
128-148
Author(s): 
City: 
Αθήνα
Book Title: 

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον Εικοστό Αιώνα (Συνέδριο, Ζάππειο, Αθήνα, Ιούνιος 2007) (Vol. 2)

Publisher: 
Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
Year: 
2008
Ed: 
Υ
Own: 
ΜΚ