Το πολιτικό πρόγραμμα του Λαϊκού Κόμματος στις εκλογές του 1946

Το πολιτικό πρόγραμμα του Λαϊκού Κόμματος στις εκλογές του 1946

Λέξεις: 
Abstract: 

Το άρθρο στοχεύει στην ανάδειξη των βασικών αξόνων του πολιτικού προγράμματος του Λαϊκού Κόμματος, εμμένοντας σε ζητήματα όπως το Πολιτειακό, η εξωτερική βοήθεια, η ιδεολογική ταυτότητα και το ζήτημα των πολιτικών συμμαχιών. Μέσα από την συγκεκριμένη μελέτη μπορούν να εντοπιστούν οι εγγενείς αδυναμίες του πολιτικού διαβήματος του εν λόγω κόμματος που έγιναν σαφέστερες κατά τα επόμενα χρόνια, όταν μέσα στη δίνη του εμφυλίου πολέμου, και παρά την εκλογική του επικράτηση το 1946, δεν κατάφερε να παραμείνει στην εξουσία.

Pages: 
171-195
Author(s): 
City: 
Αθήνα
Book Title: 

Οι εκλογές του 1946: σταθμός στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας

Publisher: 
Πατάκης
Year: 
2008
Ed: 
Y
Own: 
ΜΚ