Προφανώς με τη Δεξιά...: Η Βρετανία και οι εκλογές του 1946

Abstract: 

Βασισμένο σε ευρεία χρήση Βρετανικών αρχείων το άρθρο επισημαίνει την βαρύτητα που είχαν οι εκλογές του 1946 για την Βρετανία κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο των απαρχών του Ψυχρού Πολέμου. Αφενός, ο φόβος επέκτασης της σοβιετικής επιρροής στην περιοχή και αφετέρου η πιθανότητα αύξησης της απήχησης του ΕΑΜ καθιστούσαν τη διενέργεια των εκλογών ζήτημα απόλυτης προτεραιότητας για την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία την ίδια στιγμή έδειχνε να κλυδωνίζεται εξ αιτίας των ενδοκυβερνητικών πιέσεων από την Αριστερή πτέρυγα του Εργατικού κόμματος για την πορεία της βρετανικής παρουσίας στην Ελλάδα.

Pages: 
314-331
Author(s): 
City: 
Αθήνα
Book Title: 

Οι εκλογές του 1946: σταθμός στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας

Publisher: 
Πατάκης
Year: 
2008
Ed: 
Υ
Own: 
ΜΚ