Πώς κατασκευάζεται ένα επίσημο πλαίσιο διείσδυσης: οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα, 1947-1948

Πώς κατασκευάζεται ένα επίσημο πλαίσιο διείσδυσης: οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα, 1947-1948

Λέξεις: 
Abstract: 

Το άρθρο αναλύει το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε το 1947-1948 προκειμένου να νομιμοποιηθεί η επέμβαση των ΗΠΑ στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας.

Pages: 
419-460
Author(s): 
City: 
Αθήνα
Book Title: 

Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1940-1950: ένα έθνος σε κρίση

Publisher: 
Θεμέλιο
Year: 
1984
Ed: 
Υ
Own: 
ΜΚ