Ανύπαρκτοι φυγάδες: αιχμάλωτοι Έλληνες στρατιώτες στην Τσεχοσλοβακία

Ανύπαρκτοι φυγάδες: αιχμάλωτοι Έλληνες στρατιώτες στην Τσεχοσλοβακία

Λέξεις: 
Abstract: 

Αναφέρεται σε μια ομάδα 300 περίπου αξιωματικών και οπλιτών του κυβερνητικού στρατού που αιχμαλωτίστηκαν από τον ΔΣΕ κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών και, μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου βρέθηκαν στην Τσεχοσλοβακία μαζί με τους πολιτικούς πρόσφυγες. Οι αιχμάλωτοι αυτοί έτυχαν ειδικής μεταχείρισης και μπόρεσαν να γυρίσουν στην Ελλάδα μετά το 1954, αφού ενεπλάκη η διεθνής διπλωματία

Pages: 
189-204
Author(s): 
Publication: 
Το όπλο παρά πόδα. Οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη
City: 
Θεσσαλονίκη
Publisher: 
Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Year: 
2005
Producer: 
Ed: 
Υ
Own: 
ΕΠ